Montenegrin || English || Pусский


E-mail: diagnostica@t-com.me Web: http://www.diagnostica.me

Privatna zdravstvena ustanova DIAGNOSTICA osnovana je 25. 02. 2008. godine kao medicinska laboratorija i prepoznata je u Crnoj Gori kao jedinstvena po dijagnostičkim mogućnostima, u oblasti mikrobiologije i biohemije – hematologije. Tokom 2013. godine širi svoju djelatnost u pravcu kurativne medicine ustanovljavajući ambulantu interne medicine sa pratećim konsultantima , te dalje proširujući dijagnostičke kapacitete ustanovljavajući ultrazvučni kabinet. U prvoj polovini 2014. godine PZU DIAGNOSTICA je dobila status poliklinike, a početkom 2015. godine prosiruje svoju djelatnost na specifičnu zdravstvenu zaštitu - medicinu rada.

U dijagnostičkoj djelatnosti uspjeh zavisi izuzetno od načina rada, odnosno načina izvođenja dijagnostičkih testova, za što je potrebno stručno i potpuno kvalifikovano osoblje. Takođe, potrebna je kvalitetna, tehnološki sofisticirana oprema, kvalitetni dijagnostički reagensi, materijal i pribor smješten u adekvatnom prostoru. U PZU DIAGNOSTICA imamo sve ove naprijed nabrojane preduslove. PZU DIAGNOSTICA ispunjava sve zakonom predviđene norme i radi u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti rada laboratorije u cilju postizanja najvećeg kvaliteta usluga koje pruža.

I u kurativnoj djelatnosti su obezbijeđeni najviši standardi. Adekvatan prostor, vrhunska oprema i zaposleni stručnjaci , koje predstavljaju vrhunski specijalisti iz svojih oblasti , garantuju da će biti pružena vrhunska zdravstvena usluga u liječenju u skladu sa protokolima koje donosi moderna medicina

 Laboratorija 1: Bul. Save Kovačevića 22
 Laboratorija 2: Meše Selimovića 18